Nợ Nần Và Quỷ Dữ

Ebook Nợ Nần Và Quỷ Dữ pdf review doc epub prc mobi word wattpad audio mp3 sách nói đọc online Tác giả: Adair Turner.

👉 TẢI SÁCH

1. Review Nợ Nần Và Quỷ Dữ ebook

Sách Nợ Nần Và Quỷ Dữ ebook review pdf dowload Tác giả: Adair Turner trong danh mục Sách kinh tế đang sale off -0.02% còn 182.280 ₫, đã được bán ra hơn 159 cuốn, cùng với 4 nhận xét, đánh giá từ độc giả.

☑ ĐỌC THỬ

2. Thông tin sách Nợ Nần Và Quỷ Dữ pdf

Sách ebook Nợ Nần Và Quỷ Dữ Tác giả: Adair Turner, Công ty phát hành Công Ty CP Truyền Thông Sách Khải Minh SKU 5231481332877.

3. Mô tả ebook Nợ Nần Và Quỷ Dữ review

Cuốn sách này nói, việc chúng ta tin rằng: tăng trưởng tín dụng là cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; và tăng trưởng nợ sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta có thể duy trì lạm phát ở mức thấp là hoàn toàn sai lầm. Thực tế là tăng trưởng tín dụng không đi cùng với tăng trưởng kinh tế, mà ngược lại, nó khiến giá bất động sản tăng lên và dẫn đến khủng hoảng tài chính và suy thoái. Nợ nần và Quỷ dữ cho thấy lý do tại sao chúng ta cần thay đổi tư duy về vấn đề nợ công và tiền pháp định, đồng thời kiểm soát chặt chẽ sự phát triển của nợ tư nhân.